Preparatencursus

Door BD tuinder Jan Weijsenfeld

Deze verdiepingscursus gaat over de bioynamische preparaten en hun betekenis voor de landbouw. Naast de theorie en achtergronden bij de preparaten gaan we het maken en uitbrengen ervan zelf meebeleven.

Jan Weijsenfeld vertelt vanuit zijn ervaring als biodynamisch tuinder over de achtergronden en inzichten uit de biologisch-dynamische landbouw, die uitgangspunten vormen voor deze preparaten. We gaan de preparaten zelf maken van in de natuur en de tuin verzamelde plantaardige en dierlijke bestanddelen. De cursus wordt verzorgd op boerderij De Hommelhoeve in Empe. Zie ook: www.dehommelhoeve.nl

Jan Weijsenfeld van ‘het Groene Weten’ heeft jarenlange ervaring als tuinder in de biologische-dynamische landbouw.  Zie: www.hetgroeneweten.nl

Data 2024:

  1. Maandag 1 april 2e Paasdag: inleiding op de preparaten, koemestpreparaat roeren en uitbrengen, paardenbloemen verzamelen
  2. Zondag 16 juni:      kiezelpreparaat, kamille en brandnetel
  3. Zondag 30 juni:      valeriaan en duizendblad
  4. Zondag 29 september: eikenschors en bereiden van preparaten in dierlijk orgaan, ingraven op speciale plekken op het bedrijf.
  5. Donderdag Hemelvaartdag 2025 worden de preparaten uitgegraven en verdeeld onder de deelnemers (alleen de ochtend).

Plaats: De Hommelhoeve, Hommelstraat 1, 7399 RK Empe

Tijd: 9.30 – 16.00u, inloop 9.00 u, eerste keer tot 17.00 u

Info en opgave: bij Jasmijn via: info@dehommelhoeve.nl

Kosten: € 395,- p.p. inclusief koffie, thee, lekkers en soep bij de lunch (brood ed. zelf meebrengen). Je krijgt van de gemaakte preparaten mee voor eigen gebruik.

Studentenkorting € 100,- en in overleg zijn er meer mogelijkheden.