Missie

Wij zijn Ferdi en Jasmijn en wij willen de aarde helpen nog mooier worden en haar licht uit te stralen als een liefdevolle ster in het Universum.

Dit doen wij door te proberen en al doende te leren om steeds meer met de natuur samen te werken. In het verzorgen van planten en dieren, ieder naar zijn aard, opdat er voor vele soorten plek is om te leven en opdat mensen goede, natuurlijke levensmiddelen bekomen.

Visie

Wij geloven dat wij als mensen de vrijheid hebben om keuzes te maken hoe wij willen leven. Daarmee hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van deze keuzes. Op de Hommelhoeve kiezen we ervoor te streven naar voedselproductie in samenhang met de natuur, zeg maar zoals Moeder Aarde het bedoeld heeft, opdat dit voedsel de mensen kan dienen tot ontwikkeling van hun hoogste potentieel.

Grote zaken beginnen in het klein. Dus concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we voor problemen creatieve maar natuurvriendelijke oplossingen zoeken. Ook geloven we dat we hierin mogen leren, dus het is niet erg als er iets anders loopt dan we bedacht hadden. Omdat je ook moet kijken hoe het naar je toe komt.