Koeien

Dit zijn de Brandrode Runderen Geintje, Sterre, Hartig en Hendrika (dochter van Hartig).

Het Brandrode rund is een zeldzaam huisdierras met een goede reputatie. Het is een robuust dubbeldoel ras, ze geven vlees en melk en ze zijn vriendelijk in de omgang. Brandrode koeien kunnen in principe jaarrond buiten zijn, makkelijk afkalven en ze doen het ook prima op een karig rantsoen.

De koeien grazen hier ’s zomers in de weides van de huiskavel en worden twee maal per dag gemolken aan het voerhek in de stal. Dat zijn ze zo gewend. Als ze straks heel veel drinken, gaan de kalveren ’s nachts apart gaan we naar 1 keer melken per dag. Zo worden de kalveren ook geleidelijk gespeend. In de winter is het land hier te drassig om te betreden, daarom zijn de koeien dan op stal. Het jongvee verblijft zoveel mogelijk op drogere stukken en als het te nat wordt gaan zij ook op stal. Daar eten ze geurig hooi van eigen land en dromen van de zomerse bloemenweides tot het weer voorjaar is en de grond voldoende opgedroogd.