Landbouwpraktijk

Dat komt erop neer dat we werken met uitsluitend natuurlijke mest/compost, in toenemende mate/zoveel mogelijk van eigen bedrijf. Hiervoor is er een kleine kudde Brandrode runderen uitgenodigd om bij ons te komen wonen. Aangeschaft dus.

Deze produceren lekkere melk en vooral de best denkbare mest van al het kruidenrijke gras en de wilgentakken die ze hier eten. Ook krijgen ze geplette granen van eigen land bijgevoerd en een kruidenmix zolang ze op stal staan van de Bio Kräuter Mühle vlak over de grens in Duitsland.

Met de mest maken we compost waarmee we de bodem verbeteren, opdat we op een deel van de grond voor de mens eetbare gewassen verbouwen. We telen ieder jaar groenten op een groter oppervlak en we hebben de eerste grote hoeveelheden granen en aardappelen kunnen oogsten. Wat een rijkdom als je dat door je handen voelt gaan!

Voedselbomen aanplanten

Bomen met eetbare vruchten hebben we aangeplant in de fruitboomgaard, de walnotenboomgaard en de tamme kastanje laan. Deze mogen de komende jaren verder groeien en hopelijk gaan vrucht dragen. De hazelaars en ander klein fruit staan nu nog alleen in singels. Daar komt mogelijk op termijn nog uitbreiding in.

Wil je advies of hulp bij snoei, aanplant of verwijderen van bomen, kijk dan op www.bouwmanboomverzorging.nl

Natuur

Het allereerste dat we hebben gedaan toen we ons half december 2018 de gelukkige eigenaars mochten noemen van dit stukje Aarde, was de akkers omzomen door hagen, singels en bosjes aan te planten. Tijdens de gezellige en productieve Boomplantdagen hebben veel mensen de handen uit de mouwen gestoken om al het plantmateriaal de grond in te krijgen. Daarin hebben we verschillende combinaties gemaakt van alle hier inheemse soorten die we konden bedenken. In de loop van de jaren zullen de soorten zich vanzelf uitselecteren op wat hier graag wil groeien, rekening houdend met de grondsoort en de waterstand.

Over onze kijk op en bijdrage aan een mooi landschap, zijn wij geïnterviewd voor de Brummense Landschapsbiografie. Dit kun je lezen onder het kopje “in de media” op deze website.